מערכת וסילבוסים קורסי קיץ תשע"ה

שלחו לחבר

 

 * על ידי לחיצה על שם הקורס (הרצאה) ניתן יהיה לראות את הסילבוס. 

 

מס' קורס

הנושא

סוג פגישה

מועד הקורס

שם המרצה

נק' זיכוי

ימים ושעות

71-100-23

מבוא לממשל ופוליטיקה

הרצאה

1.7.15- 9.8.15

ד"ר משה הלינגר

 2 ש"ש

מקוון

71-100-24

מבוא לממשל ופוליטיקה

תרגיל

1.7.15- 9.8.15

גב' לורן דגן

1 ש"ש

מקוון

71-104-23

מבוא ליחב"ל

הרצאה

1.7.15- 9.8.15

ד"ר משאלי מרב

2 ש"ש

מקוון

71-104-24

מבוא ליחב"ל

תרגיל

1.7.15 – 9.8.15

מר גלעד גרינוולד

1 ש"ש

מקוון

71-112-23

יסודות המשטר בישראל

הרצאה

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר אפרת קנולר

2 ש"ש

מקוון

71-113-23

פוליטיקה ישראלית

הרצאה

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר אפרת קנולר

2 ש"ש

מקוון

71-114-23

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

הרצאה

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר עדי בינס

2 ש"ש

מקוון

72-204-01

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

הרצאה

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר חדוה וינרסקי- פרץ

1 ש"ש

מקוון

72-204-02

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

תרגיל

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר חדוה וינסקי-פרץ

1 ש"ש

מקוון

72-205-01

שיטות מחקר ושימושי מחשב

הרצאה

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר חדוה וינסקי-פרץ

1 ש"ש

מקוון

72-205-02

שיטות מחקר ושימושי מחשב

תרגיל

1.7.15 – 9.8.15

ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ

1 ש"ש

מקוון

71-626-23

ריאליזם ביחב"ל

סמנריון

2.08.15-07.09

ד"ר בנימין מולוב

2 ש"ש

קורס פרונטלי,

02.8-07.09

א-ד' 9:00-12:00