תואר שני במגמת ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית (ללא תזה)

שלחו לחבר

תכנית חד – שנתית (18 ש"ש)

המחלקה למדעי המדינה מציעה ללמוד תחום מרתק ומאתגר

המחלקה למדעי המדינה מקיימת תכנית לימודים ייחודית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית במגמת ״ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית". התכנית מותאמת לאנשים עובדים ומתקיימת בימי שלישי ושישי לאורך שנה אקדמית מלאה. היא נועדה להקנות לסטודנטים ידע תאורטי ומעשי בתחומי הביקורת הפנימית והציבורית ולהכשירם לעסוק במקצוע זה. בתכנית ילמדו מיטב המרצים מן האקדמיה ואנשי מקצוע מומחים מהשורה הראשונה  – בעלי ניסיון ומוניטין בתחומם.

מקצוע המבקר הפנימי הוא חשוב ומרכזי למדינה ולחברה. מבקר פנימי קיים מכוח חוק כמעט בכל הארגונים הציבוריים, ובהם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, בנקים, בתי חולים ועוד. בשנים האחרונות יש מבקרים פנימיים גם בגופים עסקיים רבים, המעוניינים בביקורת ניהולית למטרות תיקונים פנימיים ומבניים והתייעלות. ממבקרים פנימיים נדרשת בקיאות ברזי הניהול העסקי על היבטיו השונים.

תכנית הלימודים משלבת בין ממשל ומדיניות ציבורית המהווים דיסציפלינה מרכזית במדעי המדינה לבין תחום הביקורת הפנימית. בוגרי ובוגרות התכנית ירכשו כלים מתודולוגיים תיאורטיים והתנסות מעשית שיאפשרו להם להשתלב במקצוע הביקורת הפנימית או בתחומים שונים ומגוונים הקשורים למנהל ציבורי או הנגזרים ממנו.

המחלקה למדעי המדינה תשמח לסייע למעוניינים להירשם למסלול זה.

ההרשמה נעשית באתר בית הספר ללימודים מתקדמים – תואר שני, מצורף קישור להרשמה- https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=66

מידע נוסף ניתן לקבל במחלקה בטלפון – 03-5318578

שעות מענה טלפוני:

טלפון- 03-5318578

ימים ראשון, שלישי ורביעי- 9:00-12:00

ימים שני וחמישי- 11:00-13:00

נשמח לראותך כסטודנט/ית  במחלקתנו.

 

קריטריונים לקבלה:

תואר ראשון בממוצע 76 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ולא על-ידי מוסד אקדמי בו התואר מוכר לצורך שכר בלבד.

קורסי השלמה:

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון במדעי המדינה מבר אילן, יידרשו בהשלמות על פי קביעת המחלקה.

הקורסים יינתנו בסמסטר א' בשנת הלימודים. הקורסים הינם קורסים מקוונים (אינטרנט).

על הסטודנטים להגיע לממוצע כולל של 72 בקורסי ההשלמה.

קורסי ההשלמה הם:

  1. מבוא למדעי המדינה - 2 ש"ש
  2. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית - 2 ש"ש

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המל"ג ל - 200% (פרטים בהוראות ההרשמה)

לכל סטודנט תעריף שונה. שכר הלימוד נקבע לפי שעות הלימוד (לדוגמא: השלמות, לימודי יהדות) כלומר, התעריף שונה מסטודנט לסטודנט.

חובות נוספים:

לימודי יסוד:

סטודנט שהינו בוגר בר אילן מחוייב ב- 2 ש"ש לימודי יסוד, מי שאינו בוגר בר אילן מחוייב 4 ש"ש בלימודי יסוד.

את הרישום לקורסי היסוד עליכם להסדיר מול לימודי יסוד ביהדות.

 

כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות אלה.

 

לבירור פרטים נוספים:

טלפון:  אורה / ליאורה  03-5318578 

שעות מענה טלפוני:

טלפון- 03-5318578

ימים ראשון, שלישי ורביעי- 9:00-12:00

ימים שני וחמישי- 11:00-13:00

פקס:    03-7384036

דוא"ל:    projects.politics@biu.ac.il

 

  • המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים