תכנית לימודים לשנים תשע"ז- תשע"ח

שלחו לחבר

תואר שני ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית

 ותיקים- 22 ש"ש

שנה א' – תשע"ז

יום שלישי- 8 ש"ש

שעה

מספר קורס

        שם הקורס

שם המרצה

14-12

71-914-01

גישות ותאוריות במדיניות ציבורית

ד"ר אפרת קנולר

16-14

71-802-02

גישות ותאוריות במדעי המדינה

ד"ר אייל ברנדייס

18-16

71-713-35

סוגיות נבחרות בדיני עבודה

ד"ר מנור ראודור

20-18

71-716-39

מתודולוגיה של הביקורת סמ' א'

רו"ח בועז ענר

20-18

71-798-39

ביקורת המדינה במערכת השלטון והמנהל בישראל סמ' ב'

ד"ר שוקי אמרני

 

יום שישי  – 6 ש"ש

שעה

מספר קורס

שם הקורס

שם המרצה

10-8

71-421-39

ניהול סיכונים – סמ' א'

פרופ' דומב מנחם

10-8

71-373-39

הביקורת הפנימית בעידן השלטון התאגידי – סמ' ב'

גב' שלומית גלר

12-10

71-776-39

חשבונאות פיננסית

רו"ח יוסי לינדנר

14-12

71-770-39

פרקטיקום: היבטים יישומיים בעבודת הביקורת

מר דני רייף

 

שנה ב' – תשע"ח

יום שלישי – 6 ש"ש

שעה

מספר קורס

שם הקורס

18-16

71-270-01

ניהול שינויים בארגון הציבורי (סמינריון)

20-18

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

22-20

71-718-39

יסודות הביקורת החשבונאית

 

יום שישי – 2 ש"ש

שעה

מספר קורס

שם הקורס

12-10

71-714-39

חוק ומשפט בעבודת הביקורת – סמסטר א'

12-10

71-093-01

סייבר ואבטחת מידע- סמסטר ב'

 

           * תכנית הלימודים נתונה לשינויים