תכנית לימודים לשנים תשע"ז- תשע"ח

שלחו לחבר

תואר שני ממשל ומדיניות ציבורית- משרדי ממשלה

במסלול ממשל ומדיניות ציבורית (ללא תזה)

ותיקים

שנה א' – תשע"ז

יום שלישי  10 ש"ש

שעה

מספר קורס

             שם הקורס

שם המרצה

12-10

71-809-01

רב תרבותיות בעד ונגד

ד"ר נחשון פרז

14-12

71-914-01

גישות ותאוריות במדיניות ציבורית

ד"ר אפרת קנולר

16-14

71-802-02

גישות ותאוריות במדעי המדינה

ד"ר אייל ברנדייס

18-16

71-713-35

סוגיות נבחרות בדיני עבודה

ד"ר מנור ראודור

20-18

71-735-01

אחריות מדינית ומדיניות ציבורית

ד"ר אורי ארבל - גנץ

 

שנה ב' –תשע"ח 

יום שלישי- 8 ש"ש

שעה

מס' קורס

             שם הקורס

12-10

71-702-01

פוליטיקה טריטוריאלית

מקוון

71-808-01

מבוא לניהול ולוגיסטיקה במנהל הציבורי  סמ' א'

16-14

71-358-35

התנהגות ארגונית

18-16

71-270-01

ניהול שינויים בארגון הציבורי (סמינריון)

 

 

* תכנית הלימודים נתונה לשינויים