סילבוסים ולוח בחינות קיץ תשע"ו

שלחו לחבר

קורסי הקיץ יתקיימו בין התאריכים 3.7.16 -  11.8.16
 

 * על ידי לחיצה על שם הקורס (הרצאה) ניתן יהיה לראות את הסילבוס. 

מס' קורס

הנושא

סוג פגישה

מועד הקורס

שם המרצה

נק' זיכוי

ימים ושעות

71-001-23

מבוא למדעי המדינה (השלמה לתואר שני)

הרצאה

3.7.16-11.8.16

ד"ר משה הלינגר

 2 ש"ש

מקוון

71-100-24

מבוא לממשל ופוליטיקה

הרצאה

3.7.16-11.8.16

ד"ר משה הלינגר

2 ש"ש

מקוון

71-100-25

מבוא לממשל ופוליטיקה

תרגיל

3.7.16-11.8.16

גב' לורן דגן

1 ש"ש

מקוון

71-100-26

מבוא לממשל ופוליטיקה

תרגיל

3.7.16-11.8.16

גב' לורן דגן

1 ש"ש

מקוון

71-004-23

מבוא ליחב"ל (השלמה לתואר שני)

הרצאה

3.7.16-11.8.16

ד"ר משאלי מרב

2 ש"ש

מקוון

71-104-24

מבוא ליחב"ל

הרצאה

3.7.16-11.8.16

ד"ר לובה לוין – בנצ'יק

2 ש"ש

מקוון

71-104-25

 

מבוא ליחב"ל

תרגיל

3.7.16-11.8.16

ד"ר לובה לוין – בנצ'יק

1 ש"ש

מקוון

71-104-26

מבוא ליחב"ל

תרגיל

3.7.16-11.8.16

ד"ר לובה לוין – בנצ'יק

1 ש"ש

מקוון

71-114-23

 

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

הרצאה

3.7.16-11.8.16

ד"ר חדוה וינרסקי

2 ש"ש

מקוון

72-204-01

 

סטטיסטיקה ושימושי מחשב


הרצאה

3.7.16-11.8.16

ד"ר חדוה וינרסקי

1 ש"ש


מקוון

72-204-02

 


סטטיסטיקה ושימושי מחשב

תרגיל

3.7.16-11.8.16

ד"ר חדוה וינרסקי

1 ש"ש

מקוון

 

 לוח בחינות - קורסי קיץ תשע"ו **                                       

מס' קורס                                       נושא קורס                                                                                שם המרצה            תאריך - מועד א' שעה תאריך - מועד ב' שעה
71-001-23 מבוא למדעי המדינה  ד"ר משה הלינגר 22.9.16 12:00 3.11.16 15:30
71-100-24 מבוא לממשל ופוליטיקה ד"ר משה הלינגר 22.9.16 12:00 3.11.16 15:30
71-004-23 מבוא ליחב"ל ד"ר מירב משאלי - רם 28.8.16 12:00 28.9.16 15:30
71-104-24 מבוא ליחסים בינלאומיים ד"ר לובה לוין - בנצ'י 28.8.16 12:00 28.9.16 15:30
71-114-23 מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר חדוה וינרסקי פרץ 4.9.16 15:30 27.10.16 15:30
72-204-01 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ד"ר חדוה וינרסקי פרץ 11.9.16 15:30 17.11.16

16:00

02-513-94 הבית היהודי ד"ר י' בן פזי 9.10.16 15:30 13.11.16 16:00
01-002-94 עיונים בספר בראשית ד"ר ארז פלג 31.10.16 15:30 20.11.16 16:00
01-008-95 חמש מגילות ד"ר עמיחי נחשון 6.11.16 16:00 27.11.16 16:00

** שימו לב, ייתכנו שינויים בתאריכי המבחנים