לורן דגן עמוס

שלחו לחבר
תואר
Ph.D
מנחה
נושא מחקר
הודו והמזרח התיכון: רציפות ותמורות במדיניות הודו כלפי ישראל 2016-1947
המחקר של לורן עוסק בתרבות הפוליטית בהודו ביחס לסכסוך הישראלי פלשתינאי.