דויטש מורן

שלחו לחבר
תואר
Ph.D
דוא"ל
Moran.deitch@biu.ac.il
נושא מחקר
סיום סכסוכים דתיים אלימים והשפעתם על אפליה דתית: ניתוח כמותי, 2014-1990

מורן דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה. מחקרה מתמקד בניתוח כמותי של סיום סכסוכים דתיים אלימים והשפעתם על אפליה דתית, מדינית וחברתית. בעלת תואר ראשון במדעי המדינה בהצטיינות (אוניברסיטת בר-אילן), ותואר שני ביחסים בינלאומיים בהצטיינות (אוניברסיטת בר-אילן). תחומי מחקר עיקריים: דת ופוליטיקה, לרבות מדיניות דתית ואפליה דתית מדינית/חברתית של מיעוטים; חקר סיום סכסוכים פנים-מדינתיים אלימים, בדגש על סכסוכים דתיים והסדרתם בדרכי שלום.