דיטש מורן

מורן דיטש
תואר
Ph.D
דוא"ל
Mora.de@biu.ac.il
נושא מחקר

השפעתו של סיום סכסוך דתי אלים על אפליה נגד מיעוטים דתיים: ניתוח כמותי, 2014-1990

מורן דיטש היא דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן וכן חוקרת (מלגאית ניובאואר) במכון למחקרי ביטחון לאומי. מתמחה בתחומי דת, פוליטיקה וסכסוך.

עבודת הדוקטורט שלה מבקשת לבחון את ההשפעה של סיום סכסוכים דתיים אלימים על אפליית מיעוטים דתיים, תופעה אשר הפכה לנורמה נפוצה במרבית מדינות העולם, לרבות מדינות המערב, ומסכנת את רווחתם של מיליוני בני אדם. בספרות המחקרית, הקשר בין אפליה וסכסוך נחקר בעיקר באשר לפריצתו של סכסוך, כאשר אפליה נתפשת כגורם המניע סכסוכים. עם זאת, מחקרים מעטים בלבד דנו בהשפעה ההפוכה של סכסוכים אלו על האפליה הדתית במדינה המארחת. המחקר מבקש להעשיר תחום מחקרי זה, אשר טרם נחקר דיו. כל זאת, על ידי בחינת השלכותיו של קיום סכסוך בעבר, תוצאת סיומו, משכו ורמת אלימותו, על האפליה הדתית, המדינית והחברתית, הן כלפי מיעוטים דתיים אשר השתתפו בסכסוך, והן כלפי קבוצות דתיות נוספות. המחקר עורך שימוש במתודולוגיה כמותית-סטטיסטית ומשלב נתונים אודות מידת האפליה הננקטת נגד 771 מיעוטים דתיים החיים ב-183 מדינות.

מורן היא בעלת תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה ותואר שני בהצטיינות ביחסים בינלאומיים, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן. במהלך לימודיה, זכתה בפרסים מטעם התאחדות הסטודנטים הארצית ומפעל הפיס, קרן אייסף, מכון וולטר-ליבך ופרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים.

תאריך עדכון אחרון : 20/06/2019