דיטש מורן

English שלחו לחבר
מורן דיטש
תואר
Ph.D
דוא"ל
Mora.de@biu.ac.il
נושא מחקר

השפעתו של סיום סכסוך דתי אלים על אפליה נגד מיעוטים דתיים: ניתוח כמותי, 2014-1990

אפליית מיעוטים דתיים הפכה לנורמה נפוצה במרבית מדינות העולם, לרבות מדינות המערב, ומסכנת את רווחתם של מיליוני בני אדם. תיאוריות שונות ביקשו לפענח את הגורמים המובילים לאפליה דתית ואת השלכותיה האפשריות על הפוליטיקה והחברה. בספרות המחקרית, הקשר בין אפליה וסכסוך נחקר בעיקר באשר לפריצתו של סכסוך, כאשר אפליה נתפשת כגורם המניע סכסוכים. עם זאת, מחקרים מעטים בלבד דנו בהשפעה ההפוכה של סכסוכים אלו על האפליה הדתית במדינה המארחת. המחקר מבקש להעשיר תחום מחקרי זה, אשר טרם נחקר דיו, תוך התמקדות בהשפעתם של סיום סכסוכים פנים-מדינתיים דתיים אלימים על אפליה דתית, בין השנים 1990 עד 2014. כל זאת, על ידי בחינת השלכותיו של קיום סכסוך בעבר, תוצאת סיומו, משכו ורמת אלימותו, על האפליה הדתית, המדינית והחברתית, הן כלפי מיעוטים דתיים אשר השתתפו בסכסוך, והן כלפי קבוצות דתיות נוספות. המחקר עורך שימוש במתודולוגיה כמותית-סטטיסטית ומשלב נתונים אודות מידת האפליה הננקטת נגד 771 מיעוטים דתיים החיים ב-183 מדינות.