אלון נעם

נעם אלון
תואר
Ph.D
דוא"ל
alon.noam@gmail.com
נושא מחקר

רבולוציה של ארגונים סמי-צבאיים: אפקטיביות בסביבה אסטרטגית משתנה

תאריך עדכון אחרון : 01/01/2019