אלון נעם

English שלחו לחבר
נעם אלון
תואר
Ph.D
דוא"ל
alon.noam@gmail.com
נושא מחקר

רבולוציה של ארגונים סמי-צבאיים: אפקטיביות בסביבה אסטרטגית משתנה