דוסטרי עומר

עומר דוסטרי
תואר
Ph.D
דוא"ל
omerdos@gmail.com
נושא מחקר

דגמים של עימות באזור האפור ותפקידם של שחקנים לא-מדינתיים בראי אסטרטגיית הכפייה: מקרי-הבוחן של ישראל, איראן וחזבאללה

Conflict models in the Gray Zone and the involvement of non-state actors viewed from the coercion strategy perspective: The case studies of Israel, Iran and Hezbollah

תאריך עדכון אחרון : 24/09/2020