דוסטרי עומר

English שלחו לחבר
עומר דוסטרי
תואר
Ph.D
דוא"ל
omerdos@gmail.com
נושא מחקר

דגמים של לוחמה באזור האפור ותפקידם של שחקנים לא-מדינתיים בראי אסטרטגיית הכפייה: מקרי-הבוחן של ישראל, איראן וחזבאללה

 Gray Zone warfare's models and the involvement of non-state actors from the coercion strategy perspective: The case studies of Israel, Iran and Hezbollah