תכנית ממשל ומדיניות ציבורית-משרדי ממשלה

להרשמה

המינהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במינהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן ביקורתי ומעמיק.

הלימודים נלמדים במשך שנה אקדמית אחת, פעמיים בשבוע. 

ראש התכנית- ד"ר אילנה שפייזמן 

מערכת השעות לפי שנים

תשפד תשפג

תשפב

תשפא

תשפ