ידיעון לתואר שני

שלחו לחבר

להרשמה

העלייה בחשיבותו של המקצוע ובמוניטין של המחלקה בבר-אילן מתבטאת היטב בעלייה הדרמטית במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד אצלנו מדעי המדינה כמקצוע  ובמיוחד תואר שני. 

המחלקה מקיימת שני מסלולי לימוד בתואר שני:

 • מסלול א' עם תזה (14 ש"ש)
 • מסלול ב' בלי תזה (18 ש"ש)

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול א' מ-86 ומעלה.
 • קבלה למסלול ב' מ- 80 ומעלה.
 • תנאי סיום קורסי ההשלמה בממוצע 72%.

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה:

 • מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר:
 1. למסלול א' (עם תזה) ציון ממוצע כללי של 86% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
 2. למסלול ב' (בלי תזה) ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
 • מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה: 

      אם עומדים בתנאי הקבלה, יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72%.

 

יועץ אקדמי- ד"ר נחחשון פרז
יועצת לענייני סטודנטים - גב' אוריאן יחזקאל 

טלפון:  03-5318578

 

 

פירוט המסלולים:

מסלול א' עם תזה (14 ש"ש)

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול א' מ- 86 ומעלה. 
 •  סיום קורסי השלמה בממוצע 72% לפחות. 

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במדעי המדינה:

מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 86% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד).

מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה ועומדים בתנאי הקבלה (כולל כל חוגי הלימוד):

סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות. 

קורסי ההשלמה ניתנים בצורה מקוונת (אינטרנט) בסמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה

 1. מבוא למדעי המדינה (2 ש"ש)

מתוך הקורסים הבאים (1 בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

 1. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 ש"ש)
 2. מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים (2 ש"ש)

אפשרויות ההתמחות בלימודי התואר השני הן:

 1. יחסים בינלאומיים
 2. ממשל ומדיניות ציבורית
 3. צבא, ביטחון ומודיעין (במגמה זו יתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לחוגי הלימוד בתואר ראשון).

חובות הסטודנטים במסלול א':

 • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 14 ש"ש:
 1. גישות ותיאוריות במדעי המדינה (2 ש"ש)
 2. יסודות הכתיבה המדעית (2 ש"ש)
 3. קורס התמחות (לפי מגמות) (2 ש"ש)
 4. שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה (2 ש"ש)
 5. קורסי בחירה (6 ש"ש)
 • הגשת הצעת מחקר ואישורה עד סוף שנה א'.
 • הגשת תזה ואישורה עד סוף שנה ב'.
 • משך הלימודים: שנתיים בלבד

כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

 

מסלול ב' בלי תזה (18 ש"ש) - תכנית חד שנתית 

תנאי הקבלה לתואר שני:

 • קבלה למסלול ב' מ- 80 ומעלה.
 • סיום קורסי ההשלמה בממוצע 72%. 

רשאים להגיש מועמדותם ללימודי מ.א. במסלול ב' במדעי המדינה:

 1. מועמדים בעלי תואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן או במוסד אקדמי מוכר אחר עם ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד).
 2.  מועמדים אשר לא למדו מדעי המדינה אם עומדים בתנאי הקבלה (ציון ממוצע כללי של 80% לפחות בלימודי התואר הראשון (כולל כל חוגי הלימוד) וסיום קורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72% לפחות.

קורסי ההשלמה ניתנים בצורה מקוונת (אינטרנט) בסמסטר א' בשנת הלימודים. 

 1. מבוא למדעי המדינה  (2 ש"ש)

מתוך הקורסים הבאים (1 בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

 1. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 ש"ש)
 2. מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים (2 ש"ש)

תיאור מגמות במסלול בלי תזה (18 ש"ש)

ממשל ומדיניות ציבורית: 

תחום המדיניות הציבורית עוסק בבירוקרטיה ותרבות מינהלית, קבלת החלטות ותקצוב, אתיקה ונורמות, ניהול ויישוב סכסוכים במדיניות ציבורית, גיבוש ועיצוב המדיניות הציבורית באמצעות משא ומתן. התחום כולל את הממשל והמדיניות הציבורית בישראל.

יחסים בינלאומיים: 

תחום היחב"ל מדגיש את הנושאים הבאים:
מדינה ולאום, יחסים בין מדינות, ריאליזם וליברליזם, משטרים ומוסדות בינ"ל, ביטחון קיבוצי, קונפליקטים אתניים מתמשכים במאה ה-21.

צבא, ביטחון ומודיעין:

מהפכת מידע המתעצמת, ההשתנות במאפייני המלחמה והתהפוכות במזרח התיכון מחייבים אותנו לבחון מחדש את האופן שבו אנו חוקרים, מבינים ועוסקים בביטחון, בצבא ובמודיעין. 

תמהיל המענה לאתגרים בין זרועות הצבא, ארגוני הביטחון והגופים העוסקים במדיניות, דיפלומטיה ותודעה משתנה. למשל, בסביבה של לחימה בסביבה מורכבת- דוגמת המרחב האורבני, הקרב על התודעה ולוחמה מדינית, קיברנטית (סייבר), כלכלית ומשפטית- המודיעין, יותר מתמיד, הוא הבסיס לפעולה. 

חובות הסטודנטים במסלול ב':

 • סיום בהצלחה של קורסים בהיקף של 18 ש"ש 
 1. גישות ותיאוריות במדעי המדינה (2  ש"ש)
 2. קורס התמחות לפי מגמות (2 ש"ש)
 3. קורסי בחירה (14 ש"ש)
 •  על הסטודנט לסיים את כל חובותיו בשנה אחת בלבד. 

כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

 

פרויקטים- תכניות מובנות בלי תזה- תכניות חד שנתיות 

תואר שני ממשל ומדיניות ציבורית וביקורת פנימית וציבורית (18ש"ש):

לפרטים נוספים ניתן ללחוץ כאן

תואר שני ממשל ומדיניות ציבורית- משרדי ממשלה (18 ש"ש):

לפרטים נוספים ניתן ללחוץ כאן

 

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים