מידע על לימודי תואר שני

להרשמה

העלייה בחשיבותו של המקצוע ובמוניטין של המחלקה בבר-אילן מתבטאת היטב בעלייה הדרמטית במספר הסטודנטים הבוחרים ללמוד אצלנו מדעי המדינה כמקצוע  ובמיוחד תואר שני. 

המחלקה מקיימת שני מסלולי לימוד בתואר שני:

  • מסלול א' עם תזה (14 נק"ז)
  • מסלול ב' ללא תזה (18 נק"ז)

תנאי הקבלה לתואר שני:

מסלול א' עם תזה

נדרש ממוצע מינימום 86* וכן ראיון עם יועץ אקדמי לתואר שני-

מסלול ב' ללא תזה

נדרש ממוצע מינימום 80* בכדי להתקבל-

נדרש ממוצע מינימום 76* בכדי להתקבל-

קורסי השלמה

בכל המסלולים סטודנטים שלא למדו מדעי המדינה בתואר הראשון יחויבו בקורסי השלמה המפורטים להלן בממוצע סופי משוקלל של 72 לפחות. 

קורסי ההשלמה ניתנים בצורה מקוונת בסמסטר א' בשנת הלימודים הראשונה. 

  1. מבוא למדעי המדינה (2 נק"ז)

מתוך הקורסים הבאים (אחד בלבד) בהתאם למגמות הלימודים:

  1. יסודות המנהל הציבורי ומדיניות ציבורית (2 נק"ז)
  2. מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים (2 נק"ז)

חובות נוספות

בנוסף לחובות המחלקה, על הסטודנט להשלים את חובת היהדות בהתאם לתקנון האוניברסיטה וכן חובת אנגלית בהתאם למסלול הלימוד. 

למידע נוסף ניתן לפנות אל מרכזת התארים המתקדמים  

*כיוון שמספר המקומות מוגבל, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל מועמדים – גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל.

**המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים