English שלחו לחבר

תואר ראשון

 המחלקה למדעי המדינה בבר-אילן, הנחשבת לאחת הטובות בישראל, רכשה מוניטין בינלאומי בתחומה בזכות איכות סגל ההוראה, המגוון הרחב של הקורסים והתוכניות והרמה הגבוהה של הסטודנטים והבוגרים. המחלקה מציעה 4 מסלולים לתואר ראשון שחלקם מאפשרים לשלב את הלימודים עם מחלקות אחרות.  הלימודים במחלקה מתמקדים בדמוקרטיה המערבית ובקשת של משטרים, ביחסים בינלאומיים, במחשבה מדינית, במינהל ובמדיניות ציבורית, בפוליטיקה ישראלית ועולמית ובסוגיות צבאיות ואסטרטגיות. במסלול המורחב למדעי המדינה ניתן להתמחות בצבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי, כולל היסטוריה צבאית של המזרח התיכון.

הלימודים לתואר ראשון במחלקה למדעי המדינה באים להעשיר את הסטודנט במירב התחומים העיקריים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים ויישום התיאוריות שנלמדו לחיי היומיום ובהמשך דרכם לאחר סיום הלימודים.
 

תוכניות לימוד לתואר ראשון:

תואר ראשון - מורחב תואר ראשון - ראשי

תואר ראשון - משני

מידע נוסף

 

יועצים:

 יועץ אקדמי - ד"ר ריינהולד יונתן
יועצת מינהלית - גב' אוריאן יחזקאל

 

תנאי קבלה לתואר ראשון- מורחב :

תעודת בגרות מלאה בממוצע 85

מבחן פסיכומטרי 560 (SAT 1120)

 

על המסלול:

מדעי המדינה מורחב (47 ש"ש) כולל קורסים של מדעי המדינה תוך התמחות בתחום צבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי.

 

תכנית לימודים מורחב (47 ש"ש):

שנה א'  - 19 ש"ש

שנה ב'  - 16 ש"ש

שנה ג'  - 12 ש"ש

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש:  1500-2000- 2 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל- 3 ש"ש

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל- 3 ש"ש

תולדות המחשבה המדינית- 2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל- 2 ש"ש

סטטיסטיקה ושימושי מחשב- 2 ש"ש

שיטות מחקר ושימושי מחשב- 2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית- 1 ש"ש

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי- 2 ש"ש

אידיאולוגיות מודרניות- 2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית- 2 ש"ש

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית- 2 ש"ש

תולדות המלחמה- 2 ש"ש

מלחמות ישראל ערב- 2 ש"ש

קורס בחירה במדעי המדינה - 2 ש"ש

קורסי בחירה בתחום האסטרטגיה - 4 ש"ש

סמינריון במדעי המדינה - 2 ש"ש

סמינריונים בתחום האסטרטגיה - 4 ש"ש

קורסי בחירה בתחום האסטרטגיה– 4 ש"ש

קורס בחירה במדעי המדינה - 2 ש"ש

 

 

תנאי קבלה לתואר ראשון מסלול ראשי:

תעודת בגרות מלאה בממוצע 85

מבחן פסיכומטרי 560 (SAT 1120)

 

אפשרויות הלימוד:

מדעי המדינה כראשי (31 ש"ש). כמו כן יש אפשרות ללמוד מדעי המדינה כדו-ראשי לא מובנה  (27 ש"ש).

 

תכנית לימודים ראשי (31 ש"ש):

שנה א' - 14 ש"ש

שנה ב' - 11 ש"ש

שנה ג' - 6 ש"ש

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש: 1500-2000- 2 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל- 3 ש"ש

תולדות המחשבה המדינית- 2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל- 2 ש"ש

סטטיסטיקה ושימושי מחשב- 2 ש"ש

שיטות מחקר ושימושי מחשב- 2 ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית- 1 ש"ש

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל- 3 ש"ש

אידיאולוגיות מודרניות- 2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית- 2 ש"ש

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית- 2 ש"ש

קורס בחירה - 2 ש"ש 

סמינריונים – 4 ש"ש

קורסי בחירה – 2 ש"ש

 

 

תנאי קבלה לתואר ראשון- משני:

תעודת בגרות מלאה בממוצע 95

מבחן פסיכומטרי 650 (SAT 1300)

 

תכנית לימודים משני (18 ש"ש):

שנה א' – 12 ש"ש

שנה ב' – 4 ש"ש

שנה ג' – 2 ש"ש

היסטוריה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש: 1500-2000- 2 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה + תרגיל- 3 ש"ש

מבוא ליחסים בינלאומיים + תרגיל- 3 ש"ש

תולדות המחשבה המדינית- 2 ש"ש

יסודות המשטר בישראל- 2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית- 2 ש"ש

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית- 2 ש"ש

סמינריון – 2 ש"ש


 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לועדת קבלה: 03-5317000 או *9392
רף הקבלה בכל מגמה עשוי להשתנות קלות בעקבות היצע וביקוש.
אם הפסיכומטרי/בגרות גבוה מהנדרש, תוכל להתקבל גם אם הפרמטר השני נמוך יחסית מהנדרש.

 

 

  פסיכומטרי בגרות
מורחב - מדעי המדינה 560 8.5
ראשי 560 8.5
דו ראשי מובנה 560 8.5
דו ראשי לא מובנה 560 8.5
משני 640 9.4
 

 

תאריך עדכון אחרון : 10/12/2015