פרופ' מנחם קליין

  מחקר

  בשש השנים האחרונות עסקתי בתחום חדש לגמרי – היסטוריה מלמטה של מגעים בחיי היומיום של יהודים וערבים בירושלים, יפו וחברון לאורך 150 השנים האחרונות. המתודה של היסטוריה מלמטה מקובלת בהיסטוריה חברתית של אירופה אבל מעולם לא יושמה על יחסי יהודים – ערבים עד שהופיע ספרי Lives in Common Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron, Oxford University Press New York and Hurst London, 2014 
  ספר זה נבחר כאחד מחמשת ספרי העיון הטובים של 2014 בידי המגזין ניו רפובליק 
  מהדורה עברית הופיעה בפברואר 2016 בהוצאת הקיבוץ המאוחד וקרויה קשורים - הסיפור של בני הארץ
  הייתי הראשון שפרסם בשנת 1999 מחקר מפורט על ירושלים כעיר חצויה בין מזרח למערב; על תולדות אוניברסיטת בר אילן והתפתחותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ; הייתי אחד הראשונים שחקר את שיחות השלום בין ישראל לאש"ף, ואת הפוליטיזציה של החמא"ס. מחקרים קודמים שלי עוסקים באינטלקטואלים מצרים, קנאות דתית ביהדות ובאסלאם, התפתחות המחשבה המדינית של אש"ף, יחסי ירדן אש"פ, העימות הישראלי - ערבי בשנות החמישים והשישים ומעמדה של ירדן בירושלים 
  על בסיס המומחיות שלי הייתי בשנים 1999-2001 יועץ לשר לביטחון פנים ולשר החוץ, ויועץ למשלחת ישראל למשא ומתן עם הפלסטינים על הסדר קבע. לאחר מכן הייתי בצוות של יוזמת ז'נבה . 
  הזירה הגיאוגרפית והתקופה בה עוסקים מחקרי – לב המזרח התיכון מסוף המאה ה-19 ועד ימינו. על פי תפיסתי לימודי ישראל הם חלק אינטגראלי מתחום לימודי המזרח התיכון. כיוון שאני שולט בערבית ובעברית ובהיסטוריה של מדינת ישראל יש ביכולתי להשתמש במקורות ראשוניים בשתי השפות הללו כדי לחבר בין לימודי ישראל ללימודי ארצות ערב שברגיל באקדמיה הישראלית מהווים תחומי ידע, מחקר והוראה נפרדים.

  קורות חיים

  לצפייה בקורות החיים לחץ כאן 

  פרסומים

   BOOKS  (Author)

  1. Klein Menachem, Chapters in Israeli-Arab Relations Between the Years 1957-1967, The Harry S. Truman Institute, The Hebrew University, Jerusalem, 1986, 106 p. (in Hebrew)

  2. Klein Menachem, Antagonistic Collaboration: P.L.O.-Jordanian Dialogue  1985-1988, The Leonard Davis Institute, The Hebrew University, Jerusalem ,1988, 136 p. (in Hebrew).

  3. Klein Menachem, Co-ed. With Matti Stainberg, The Arab World in the 80's,  The Leonard Davis Institute,  The Hebrew University, Jerusalem, 1990, 101 p. (in Hebrew).

  4. Klein Menachem,  Arab Positions on the Jerusalem Question, The Jerusalem Institute for Israel Studies, Discussion Paper No. 17, 1990, 20 p. (in Hebrew. An English Summery Appeared in, Israel Studies, The Review of The Jerusalem Institute for Israel Studies, Winter 1991, Pp. 25-27.)

  5. Klein Menachem,  The P.L.O. and the Intifada: Between Euphoria and Despair, Moshe Dayyan Centere, Tel-Aviv University, 1991, 60 p. (in Hebrew).

  6. Klein Menachem,  The Jerusalem Question in the Arab-Israeli Peace Negotiation - Arab Stands, The Jerusalem Institute for Israel Studies, Jerusalem, 1995, 112 p. (in Hebrew).

  7. Klein Menachem,. Bar-Ilan: University Between Religion and Politics,   Jerusalem: Magnes Press and Eshkol Institute, The Hebrew University,  180 p.,  1997,  (in Hebrew).

  8. Klein Menachem,  Doves in Jerusalem Sky, The Peace Process and the City1977-1999, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1999, 340 p. (in Hebrew).

  Translated to Arabic under the title al-Quds fi Muhadathat al-Salam [Jerusalem in Peace Negotiations], Translated by Dr. Ahmad Hammad, Cairo: Dar al-A'ulum, 2009  

  9. Klein Menachem, Jerusalem: The Contested City, New York: New York University Press and London: C. Hurst, 2001 (324 p.) [A revised and updated edition of ‘Doves in Jerusalem Sky’ Ibid].

  10. Klein Menachem, Shattering a Taboo: The Contacts Toward A Permanent Status Agreement in Jerusalem 1994-2001, The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2001, 150 p. (in Hebrew). The book awarded the Chechiq Prize (2002) by Jaffe Center for Strategic Studies, Tel Aviv University.

  11. Kein Menachem, The Jerusalem Problem: The Struggle for Permanent Status . The University Press of Florida. 2003,  230p.  [An English extended, revised and updated edition of the Hebrew Shattering a Taboo Ibid].

  12. Klein Menachem, The Geneva Initiative an inside View, Jerusalem: Carmel 2006, 255 pages (in Hebrew).

  13. Menachem Klein, A Possible Peace: An Insider’s Account of the Geneva Initiative, New York: Columbia University Press, 2007, 256 pages.

   

  14. Klein Menachem, The Shift: Israel - Palestine from Border Conflict to Ethnic Struggle, New York: Columbia University Press and London: C. Hurst, September 2010.

   

  CHAPTERS IN BOOKS

  1. Klein Menachem,  "On Radical Muslim and Jewish Attitudes Towards Secular and Gentile People", in, Ariel Y. Steinberg M. Klein Menachem. (Eds.), Virtue and Necessity: Fundamentalist Trends vis. the Contemporary Middle East, Pp. 43-66, The Leonard Davis Institute, The Hebrew University, Jerusalem, 1989.

  2. Klein Menachem,  "The P.L.O.: from Intifada to War and Back", in, G. Barzilai, A. Kleiman, G. Shidlo (Eds.) The Gulf Crisis and its Global Aftermath, London, Routledge, 1993, Pp. 87-102.

  3. Klein Menachem, "An Unknown Draft of a Letter about Secular Zionism Written by the Young Rabbi A. Y.  Kook", Massu`ot, Studies in Kabalistic Literature and Jewish Philosophy in memory of Prof. Ephraim Gottlieb, Edited by Michal Oron and Amos Goldreich, Tel-Aviv University, 1994, Pp. 395-413 (in Hebrew).

  4. Klein Menachem, "Operating the Israeli-Jordanian-Palestinian Triangle by Bilateral Agreements", in Joseph Ginat and Onn Wienckler (eds.), Smoothing the Path to Peace: The Israeli - Jordanian - Palestinian Triangle, Sussex Academic Press, 1998, pp. 46-61.

  1.      Klein Menachem, “Challenge, Threat and Promise in the Way towards the Political Settlement” in Yitzhak Reiter and Ora Ahimeir (eds.), Sovereignty of God and Man: Sanctity and Political Centrality on the Temple Mount”, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2001, pp. 269-298 (in Hebrew).

  2.        Klein Menachem, “From a Doctrine to Solution Oriented Policy: The PLO’s Right of Return 1964-2000”, in Josef Ginat and Edward J. Perkins (Eds.) The Palestinian Refugees: Old Problems, New Solutions, Brighton and Portland: Oklahoma University Press and Sussex Academic Press, 2001,  pp. 46-57.

  3.         Klein Menachem, “From Political Talks to Confrontation and Back”, in Ephraim Ya’ar-Yuchtman and  Tamar Hermann (eds.), Is the Israeli-Palestinian Conflict Solvable? Tel Aviv University Tami Steinmits Centre for Peace Studies, 2001, pp. 190-209 (in Hebrew).

  4.      Klein Menachem, “Rule and Role in Jerusalem: Israel, Jordan and the PLO in a Peace Building Process”, in Marshal J. Breger and Ora Ahimeir (eds.), Jerusalem: Essays Towards Peacemaking, Syracuse University Press, 2002: pp. 137-174.

  5.      Klein Menachem, “The Official Israeli-Palestinian Track: An Assessment”, in Josef Ginat and Edward J. Perkins (Eds.) The Middle East Peace Process: Vision Versus Reality, Oklahoma University Press and Sussex Academic Press. 2002. Pp. 56-63.

  6.      Klein Menachem, “Demarcating Jerusalem’s Borders”,  in Josef Ginat  and Edward J. Perkins (eds.) The Middle East Peace Process: Vision Versus Reality, Oklahoma University Press and Sussex Academic Press, 2002, pp. 336-353.

  7.    Klein Menachem, “Not Conspiracy but Coincidence”, in Shlomo Hasson and Abraham Friedman (Eds,), How to Have an Impact, Jerusalem: The Jerusalem Institute of Israel Studies, 2003, pp. 165-188 (in Hebrew).

  8.      Klein Menachem, “Religion and Academia in Israel”, in Asher Cohen and Israel Harel (eds.), The Religious Zionism: An Era of Changes, Studies in Memory of Zvulun Hammer, Jerusalem: Bialik Institute, 2004, pp. 201-253 (in Hebrew).

  9.   Klein Menachem, “Jerusalem: Constructive Division or Spartaheid”, in Who is Left in Israel?  Dan Leon (ed.), Brighton: Sussex Academic Press, 2004, pp. 168-184.

  10. {C}Menachem Klein,Track Two Plans”, in S. Shamir, (ed.), The Camp David Summit: What Went Wrong? Americans, Israelis and Palestinians Analyze the Failure of the Boldest Attempt Ever to Resolve the Palestinian-Israeli Conflict, Brighton and Portland: Sussex Academic Press, 2005, pp. 178-188.

  {C}11. {C}  Menachem Klein, “Jerusalem as an Israeli Problem”, in Moshe Amirav (ed.), Mr. Prime-Minister – Jerusalem: Problems and Solutions, Jerusalem: Carmel 2005: pp. 71-113 (in Hebrew).

  {C}12. {C}  Menachem Klein, “The Relations Between Track 2 and Track 1”, in Shimon Shamir (ed.), Citizens Diplomacy in Track 2 Is there a Role for Citizens in Conflict Resolution?, Tel Aviv: Ramot, Tel Aviv University Press, 2005, pp. 33-36 (in Hebrew).

  {C}13. {C}Menachem Klein, “The Social Responsibility of the Intellectual – The Case of Edward Said”, in Pere Vilanova, Edy Kaufman and Walid Salem  (eds.), The Social Responsibility of the Intellectuals in the Time of War, Barcelona: Centre de Cultura Contemporania de Barcelona: 2005, pp. 25-34.

  14.  {C}Klein Menachem, “The Intifada - the Young Generation in the Front”, Protection of Children During Armed Political Conflict: A Multidisciplinary Perspective, Charles W. Greenbaum, Philip Veerman and Naomi Bacon-Shnoor (eds.), Intersentia: Antwerp and Oxford: 2006, pp. 45-56.

  15.  {C}Klein Menachem. “The Palestinian 1948 Refugees – Models of Allowed and Denied Return”, in Michael Dumper (ed.), Palestinian Refugee Repatriation: Global Perspectives, London: Routledge, 2006 pp. 87-106.

  16.  {C}Menachem Klein, “Bar Ilan Struggle for Achieving Academic Status”, in Dov Schwartz (ed.), Bar Ilan University – from Concept to Enterprise, Volume 1 – Milestones and History of Departments, Ramat Gan: Bar Ilan University Press, pp. 87-102 (in Hebrew).

  17.  {C}Menachem Klein, ”Israeli/Palestinian Second Track Diplomacy”, in Edy Kaufman, Walid Salem and Juliette Verhovem (eds.), in Bridging the Divide, Peace-building in the Israeli-Palestinian Conflict, Boulder: Lynn Rainer 2006, pp. 111-120.

  18.  {C}Klein Menachem, “The Negotiations for the Settlement of the 1948 Refugee Problem”, in Eyal Benvenisti, Chaim Gans and Sarri Hanafi (eds.) Israel and the Palestinian Refugees, Berlin, Heidelberg New York: Springer and Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 2006, pp. 465-492.

  19.  {C}Menachem Klein, “The Israeli – Palestinian Wonder: Losing Trust in Official Negotiations while Maintaining It on ‘Hard’ Track 2 Talks”, in Edwin G. Corr, Joseph Ginat and Shaul Gabbay (eds.), The Search for Israeli – Arab Peace: Learning from the Past and Building Trust, Brighton and Portland: Sussex Academic Press, 2007,  pp. 44-52.

  {C}20. {C}Menachem Klein "Security - Settlements Complex", in, Daanish Faruqi (ed.), From Camp David to "Cast Lead": Essays on Israel, Palestine, and the Future of the Peace Process, Lanham, MD: Lexington Books, 2011, pp. 29-42.

  21.  {C}Menachem Klein, "A Choreography of Memories", in, Zoom In – Palestinian Refugees of 1948 Remembered, edited by Sami Adwan, Efrat Ben Ze'ev, Menachem Klein, Ihab Saloul, Tamir Sorek, Mahmoud Yazbak, Dordrecht: Republic of Letters and the Institute for Historical Justice and Reconciliation, pp. 153-160.

  22.  {C}Menachem Klein and Mahmoud Yazbak, "A'ylut and Ma'lul: A Tale of Two Palestinian Villages Before and After the 1948 Nakba and the Birth of Israel" in, Zoom In – Palestinian Refugees of 1948 Remembered, edited by Sami Adwan, Efrat Ben Ze'ev, Menachem Klein, Ihab Saloul, Tamir Sorek, Mahmoud Yazbak, Dordrecht: Republic of Letters and the Institute for Historical Justice and Reconciliation, pp. 138-153.  

   

   

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS

  First Class Journals

  1.      Klein Menachem, "The PLO as a Methodological Problem for Israeli Researchers 1985-1993", The British Journal of Middle Eastern Studies ,Volume 20 (2), January/February 1993, Pp. 164-173.

  2.      Klein Menachem, "The Islamic Holy Places as a Political Bargaining Card (1993-1995)", The Catholic University of America Law Review, Vol. 45 No. 3 (Spring 1996), pp. 745-763.

  3.      . Klein Menachem, "Competing Brothers: The Web of Hamas-PLO Relations", in Terrorism and Political Violence, Vol. 8 No. 2 (Summer 1996), pp. 111-132 and in E. Inbar and B. Maddy-Weizman (Eds.) Religious Radicalism in the Greater Middle East, London: Frank Cass, pp. 111-132.

  4.      Klein Menachem, "Quo Vadis? Palestinian Dilemmas of Ruling Authority Building Since 1993", Middle Eastern Studies, Vol. 33 No. 2 (April 1997), pp. 383-404.

  5.      Klein Menachem, "Ikhtarna Laka (We Have Selected for You): A Critique of Egypt’s Revolutionary Culture", Orient  38 (December 1997), pp. 677-692.

  6.      . Klein Menachem, "Between Right and Realization: The PLO Dialectics of `The Right of Return`", Journal of Refugee Studies  Vol. 11 (1998) No. 1. pp. 1-19.

  1. Klein Menachem, “Egypt’s Revolutionary Publishing Culture 1952-1962”, Middle Eastern Studies, Vol. 39  No.  2, April 2003, pp. 149-178.
  2. Klein Menachem, “By Conviction, Not by Infliction: The Debate over Reforming the Palestinian Authority”, Middle East Journal, Vol. 57 No. 2 (April 2003), pp. 194-212.

  9.   Klein Menachem, “Jerusalem Without East-Jerusalemites? The Palestinians as the ‘Other’ in Jerusalem”, in Journal of Israeli History, Vol. 23 No. 2 (Autumn 2004) pp. 174-199.

  1. Klein Menachem, “Old and New Walls in Jerusalem”, Political Geography, Vol. 24, No. 1 )January 2005(, pp. 53-76.
  2. Menachem Klein “Hamas in Power”, Middle East Journal, Vol. 61 No. 3 (Summer 2007), pp. 442-459. 

   

  1. Menachem Klein "Jerusalem as an Israeli Problem – a Review of Forty Years of Israeli Rule Over Arab Jerusalem", Israel Studies, Vol. 13 No. 2 (Summer 2008), pp. 54-72.

   

  1. Menachem Klein, "Against the Consensus – Oppositionist Voices in Hamas", Middle Eastern Studies, Volume 45 Number 6 [November 2009], pp. 881-892.

   

  1. Menachem Klein, The Israeli Perspective on the Two State Solution, Peace Research Institute Oslo [PRIO] Papers, January 2011, also in http://www.prio.no/Research-and-Publications/Publications/?mode=type&type=20

  15.   

   

  Other Journals

  1. Klein Menachem, "Egypt's Policy vis-a-vis the Super Powers 1955-1965", State, Government and International Relations, 26 (Spring 1987), Pp. 57-92. (in Hebrew).

  2. Klein Menachem, "Arab Unity - a Nonexistent Entity", Jerusalem Journal of International Relations, 12, No. 1 (January 1990) Pp. 28-44.

  3. Klein Menachem, Religious Pragmatism and Political Violence in Jewish and Islamic Fundamentalist Thought: A Comparative Study", Studies in Muslim-Jewish Relations, Ed. Ronald L. Nettler, Volume 1 (1993), Pp. 37-58, Harwood Academic Publishers with Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies and the Oriental Institute, Oxford University..

  4. Klein Menachem, “With Whom Did the Hebrew University Make a Covenant?”, Review Essay in Katedra  89 (October 1998), pp. 155-166 (in Hebrew).

  5. Klein Menachem, "The `Tranquil Decade` Reexamined, A New Assessment of Israel-Arab Relations During the Years 1957-1967", Israel Affairs,  Vol. 6 No. 3-4 (November 1997), pp. 68-82; Published also in E. Karsh (Ed.), Israel: The First Hundred Years, Vol. II From War to Peace, London: Frank Cass) 2000, pp. 68-82.

  6. Klein Menachem, “The Logic of Geneva Agreement”, Logos – A Journal of Modern Society and Culture. Vol. 3 (Winter 2004) No. 1 in http://www.logosjournal.com/issue3.1.htm   included also in Stephen Eric Bronner and Michael J. Thompson (eds.),  The Logos Reader: Rational Radicalism and the Future of Politics, Lexington: University Press of Kentucky, 2006, pp. 233-246.

   

  1. Klein Menachem,A Path to Peace: Sharon’s Disengagement Plan or the Geneva Accord?” Logos – A Journal of Modern Society and Culture. Vol. 3 (Summer 2004), No. 3, in http://www.logosjournal.com/klein_sharon.htm

  8.{C}Klein Menachem, “Answers to Geneva Agreement Critiques”, Strategic Assessment, Vol. 7, No. 2, July 2004,  pp. 38-43 [English and Hebrew]  

  9.   Klein Menachem, “Arafat as a Palestinian Icon”, Palestine-Israel Journal Vol. 11 (2004/5), pp. 30-38 in English; the Hebrew version published in Alpayim, 29 (Summer 2005), pp. 197-186.

  1. Menachem Klein, “Unilateralism of the Desperate – the Israeli and American Way to Confront Hamas”, in http://www.logosjournal.com/issue_5.2/main.htm June 2006, Vol. 5 No. 2 (Spring/Summer 2006).  
  2. Menachem Klein, "Old Habits Die Hard", Logos Journal Volume 7 No. 1 (2008), in http://www.logosjournal.com/issue_7.1/klein.htm
  3. Menachem Klein, "One State in the Holy Land: Dream or Nightmare?" The International Spectator, Volume 43 Number 4 December 2008, pp. 89-102.
  4. Menachem Klein, "La Gerusalemme East Liberata", LIMES, Rivista Italiana Di Geopolitica, 2 (2010), pp. 29-36.
  5. Menachem Klein, "The Shift – Israel's New Goals in Jerusalem", Palestine – Israel Journal, Volume 17 Number 1 and 2 [2011], pp. 135-140.
  6. Menachem Klein, "Is the Arab Spring Israel's Winter?", Palestine – Israel Journal, Volumen18, No. 1 [2012], pp. 26-33. 

   

   

  BOOKS REVIEWS IN  REFEREED JOURNALS  (Less than 10 pages)

  {C}1.{C}Klein Menachem, Review of The Intifada: Causes, Characteristics and Implications by Arieh Shalev, Tel-Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies/Papirus, 1990 and of Intifada by Ze'ev Schiff and Ehud Yaari, Jerusalem and Tel-Aviv: Shocken, 1990, in The Jerusalem Journal of International Relations, Vol. 12 No. 4 (1990), pp. 107-112.

  2. Klein Menachem, Parker Richard B., The Politics of Miscalculation in the Middle East, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1994, in The International History Review, November 1995 (XVII 4), Pp. 849-851.

  3. Klein Menachem, Roger Friedlander and Richard Hecht, To Rule Jerusalem, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, in  Sociological Research Online, Vol. 1 (III), October 1996 http://www.socresonline.org.uk/socresonline/

  {C}4.      Klein Menachem review of Real Time – Al Aqsa Intifada and the Israeli Left, edited by Adi Ophir, Jerusalem: Keter 2001, in Israeli Sociology 6 (2001), pp. 466-67.

  {C}5.      Klein Menachem review of Gopin, Marc. Holy War, Holy Peace: How Religion Can Bring Peace to the Middle East. New York, New York: Oxford University Press. viii+269pp.in  The Journal of Religion Vol. 86 Number 1 [January 2006], pp. 154-155.

  {C}6.      Klein Menachem review of Itamar Rabinovich, Waging Peace: Israel and the Arabs 1948-2003 updated, and revised. New Jersey: Princeton University Press, 2004. 326 pp. for Nationalism and Ethnic Politics  Vol. 12 No. 1 (Spring 2006) pp. 124-127.

  7.      Klein Menachem review of Idit Zertal and Akiva Eldar, Lords of the Land – the Settlers and the State of Israel 1967-2004, Tel Aviv: Kinneret, Zmora – Bitan, Dvir, 2004. pp. xvi + 640 pages, including appendices and index, The Jewish Quarterly Review,  Vol. 97 No. 3 (Summer 2007), pp. 125-127.

  {C}8.      Klein Menachem review of Idit Zertal and Akiva Eldar, Lords of the Land – the Settlers and the State of Israel 1967-2004, Tel Aviv: Kinneret, Zmora – Bitan, Dvir, 2004. pp. xvi + 640,  including appendices and index, in Hamizrach Hachadash Vol. 46 (2006), pp. 280 - 282 [in Hebrew].

  {C}9.      Klein Menachem review of Israeli Politics and the Middle East Peace Process 1988-2002, by Hassan A. Barari. London and New York: Routledge Curzon, Taylor and Francis Group, 2004.  Durham Modern Middle East and Islamic World Series No. 6.  189 pages, including endnotes, bibliography and index, Middle East Studies Association Bulletin (forthcoming).

  {C}10.  Klein          Menachem review of From the Nakba to the Naksa – the Arab – Israeli Conflict and the Palestinian National Problem 1957-1967, Nasir’s Road to the Six Day War, by Moshe Shemesh, Beer Sheva and Sede Boqer: The Ben Gurion Research Institute and Ben Gurion University, 2004, 848 pages, in, Iyunim 15 (2005) pp. 503-506.

  {C}11. {C}Menachem Klein review of Simon Ricca, Reinventing Jerusalem – Israel's Reconstruction of the Jewish Quarter after 1967, London and New York: I.B. Tauris, 2007; XII + 258 pages, including notes, references and index; and of Hillel Cohen, The Rise and Fall of Arab Jerusalem, 1967-2007, Jerusalem: Ivrit and the Jerusalem Institute for Israel Studies, 2007. 219 + XIII pages in Hebrew, including notes, index and an English summary, in Journal of Israeli History, Vol. 27 No. 1 (January 2008), pp. 108-111.

  {C}12.  {C}Menachem Klein review of Nigel Parsons, The Politics of the Palestinian Authority from Oslo to al-Aqsa, New York and London: Routledge, 2005, 429 p. in Palestine – Israel Journal, Vol. 14 No. 4 (2007)

  {C}13.  {C}Menachem Klein, review of Meron Benvenisti, Son of the Cypresses – Memories, Reflections and Regrets from a Political Life, Berkeley: University of California Press, 2007, in Studies in Contemporary Jewry, Volume 24 The Protestant-Jewish Conundrum, ed. Jonathan Frankel and Ezra Mendelsohn (New York: Oxford University Presss, 2010), pp. 281-282.

  {C}14.  {C}Menachem Klein review of Mark Tessler, A History of the Israeli – Palestinian Conflict, Second Edition Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2009; 1018 pages including index, bibliography and notes, in Middle Eastern Studies March 2010, pp. 318-320.

  {C}15.  {C}Menachem Klein Review essay "Recent Books in Hebrew on the Conflict: A Melange", Israel Studies Review, Volume 26 No. 1 (2011).

   

  ARTICELS IN SPECIAL PROJECTS

  {C}1.      Menachem Klein, "The Day after Disengagement from Gaza, Ariel Sharon vs. Mahmud Abbas", Foundation for Middle East Peace, June 2005, in http://www.fmep.org/analysis/articles/day_after_disengagement_from_gaza.html

  {C}2.      Menachem Klein, " A Path to Peace: Sharon's Disengagement Plan vs.  the Geneva Accord", Foundation for Middle East Peace, May 2004 in http://www.fmep.org/analysis/articles/path_to_peace.html

  {C}3.      Menachem Klein, "The Origins of the Intifada II and Rescuing Peace for Israelis and Palestinians", Foundation for Middle East Peace, November 2002, in http://www.fmep.org/analysis/articles/origins_of_intifada.html

  {C}4.      {C}Menachem Klein, "Israel at 60, Zionism at 120 – Historical Success or Danger?"' Israel at 60, The Middle East Institute Washington DC, 2008.

  {C}5.      {C}Menachem Klein, "Sadat in Oslo", The Legacy of Camp David, The Middle East Institute, Washington DC, 2009. 

   

   

   

   

  II.  SINCE THE LAST PROMOTION

   BOOKS (Author)

  1.      Klein Menachem, The Shift: Israel - Palestine from Border Conflict to Ethnic Struggle, New York: Oxford University Press, 2013 [New Edition of 2010 book by Columbia University]

  {C}2.   {C}Menachem Klein, Lives In Common - Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron, C. Hurst (London) and Oxford University Press (NY) 2014. The New Republic selected this book as one of 2014 best non-fiction books and The Christian Science Monitor included it in its ten best books of November 2014 list. Hebrew edition published by Hakibutz Hameuhad, February 2016 under the title Kshurim – Hasipur Shel Bnei Ha'aretz.  

   

  BOOKS ACCEPTED FOR PUBLICATION

  CHAPTERS IN BOOKS

  {C}1.   {C}Menachem Klein, “Far and Close Conflicting Worldviews – the Debate between Dinur and Kurzweil regarding Bar-Ilan foundation”, in Y. Friedlander, S. Ohayon and J. Iram (eds.), The Mission of a Religious University, Ramat Gan: Bar Ilan University Press 2013, pp. 67-82 (in Hebrew).

  {C}2.   {C}Menachem Klein, "Changing Research Perspective on the Changing City", in Miriam Elman and Madelaine Adelman (eds.), Jerusalem across the Disciplines, Syracuse University Press, 2014, pp. 196-216.  

  1. Menachem Klein, "Sunset at Dawn: The Disintegration of the Palestinian National Project", in Brandon Freidman and Bruce Maddy-Weitzman [eds.], Inglorious Revolutions: State Cohesion in the Middle East after the Arab Spring, Tel Aviv: Tel Aviv University, 2014, pp. 293-308.
  2.  

   

   

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS

  First Class Journals

  1. Menachem Klein, "Arab Jew in Palestine", Israel Studies, Vol. 19 No. 3 Fall 2014, pp. 134-153 ; Translated and published in Arabic  "al-Yahud al-Arab", Qadaya Israeliyyah, 58, 2015, pp. 100-112

   

  Other Journals

  1. Menachem Klein, "Local Identity in Palestine in the Late 19th and Early 20th Centuries – Challenging Dominant Methodologies", International Relations and Diplomacy, Vol. 2 No. 8 (September 2014), pp. 533-42. 
  2.  

   

  BOOKS REVIEWS IN REFEREED JOURNALS (Less than 10 pages)

  1.   {C}Menachem Klein, review of Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza – Engaging the Islamist Social Sector, Princeton and Oxford: Princeton University Press, Princeton Studies in Muslim Politics Series, 319 pages, including notes, bibliography and index, The Public Sphere, 6 Summer 2012, pp. 185-187 [in Hebrew].

  2.   {C}Menachem Klein review of Daniel Bar Tal and Izhak Schnell [eds.], The Impact of the Occupation on Israeli Society, Jerusalem: Bialik Institute and the Israeli Association for Political Science, 2013, 488p. including bibliography, Megamot [in Hebrew].

  3.   {C}Menachem Klein, review of Ido Zelikovitz, The Fatah Movement Islam Nationalism and the Politics of Armed Struggle, Tel Aviv: Resling 2013, in The Public Sphere, 8 pp. 151-54 [in Hebrew].

  4.   {C}Menachem Klein, review of Yehuda Shenhav, Beyond the Two States Solution – A Jewish Political Essay, Polity Press, Cambridge, 2012,   XXVII +237 pages including forward, notes and index, Nationalist Papers

  5.   {C}Menachem Klein, review of One Land Tow States, Israel and Palestine as Parallel States, edited by Mark LeVine and Mathias Mossberg, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 273 pages, including index + xx Preface, Studies in Contemporary Jewry, forthcoming.  

  6.   {C} 

   

   

   

   

  ACCEPTED FOR PUBLICATION

   

   

  {C}1.                     Menachem Klein, "Sadat in Oslo – Repercussions of Sadats' Initiative on Oslo Agreement", in Mira Tzoref and Shimon Shamir [eds.], 30 Years of Israeli – Egyptian Peace, Tel Aviv University, Moshe Dayan Center [in Hebrew].

  {C}2.                           Menachem Klein, "A History of Track II Diplomacy on Jerusalem" in Tom Najem and Michael Bell [eds.], Track II Diplomacy and Jerusalem – Prospects for Peace, Volume 1, London: Routledge, Forthcoming 2016.

  {C}3.      Menachem Klein, "High Court and the Mythical History of Jerusalem", Hamerhav Hziburi Vol. 9 , Tel Aviv University

  4.   {C}Menachem Klein, "Is the Arab Spring Israel’s Winter?", Atlas of the Arab Spring, Deutscher Levante Verlag, forthcoming.

  5.   {C} 

   

   

   

   

  Under Consideration

   

  1. Menachem Klein, "Palestinian Refugees Visit Their Homes"

   

  In preparation

  1. Menachem Klein, "Jerusalem in the Peace Process", Handbook on Jerusalem, Suleiman A Mourad, Naomi Koltun-Fromm and Bedross der Matossian (eds.), Routlege, forthcoming 2017. 
  2. Menachem Klein, "Holy Sites in Palestine as Local Identity Platform during Early 20th Century"
  3.  

   

  PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

  Dimensions of Change in Israeli Society, June 1989, Jerusalem.

  From War to Peace - the PLO and Israel 1964-1994, May 1994, Jerusalem.

  Strategic Questions for Israel in the New International Era, January 1995, London.

  Can the Question of Jerusalem Be Solved? October 1995, Jerusalem.

  Security and Peace in the Mediterranean Region, July 1995, Cairo.

  Smoothing the Path to Peace: The Israeli-Jordanian-Palestinian Triangle, December 1995, Amman and Haifa.

  The Psychology of Peace and Conflict: The Israeli-Palestinian Experience, December 1995, Jerusalem.

  The Future of Jerusalem, Jerusalem February 1996.

  Current and Future Urban Problems of Jerusalem, June 1996, Stockholm.

  The Middle East Peace Process - Three Years After Oslo, December 1996, Madrid.

  Palestinian, Jordanian and Israeli Stands on the Jerusalem Question, May 1997, Barcelona

  The Jerusalem Area, August 1997, Stockholm.

  Cooperation, Coexistence and Cooperation: Patterns of Palestinian Authority - Hamas Relations 1987-1997, November 1997, Haifa.

  Jerusalem and the Peace Process, November 1997, East Jerusalem.

  The Peace Process, January 1998, Madrid.

  Israel-PLO relations in the Light of Oslo Agreement and the Israeli-Jordanian Peace Accord, June 1998, Beer-Shiva and Sde-Boker.

  Urban Issues in the Jerusalem Area, July 1998, Stockholm.

  The Future of Jerusalem, November 1998, Rabat.

  The Peace Process, January and March 1999, Madrid.

  Making Peace in Jerusalem, January 1999, Amman.

  Bar Ilan University between Religious Vision and Academic Curriculum, April 1999, Cairo.

  Greater Jerusalem, August 1999, Stockholm.

  Braking Walls in Jerusalem, October 1999, Sarajevo.

  The PLO’s Right of Return, December 1999, Oklahoma.

  Ideological Collectivism and Functional Symbiosis: Nasser and the Egyptian Intellectual Community, December 1999, Haifa.

  Jerusalem between Vision and Reality, December 1999, Montecantini.

  Making Peace in Jerusalem, January 2000, Amman and Jerusalem.

  Types of Reading and Writing in Egypt’s Revolutionary Regime, Haifa, January 2000.

  The Peace Process on the Israeli-Palestinian Track, March 2000, Haifa.

  Jerusalem: Conflict and Resolution, May 2000, Talloires.

  Models of Management of the Holy Area in Jerusalem, July 2000, El-Escurial.

  The Collapse of the Israeli-Palestinian Negotiating Process, November 2001, Barcelona.

  Parameters of Soft Division in Jerusalem, November 2001, Gorizia.

  The Israeli-Palestinian Conflict – Institute for Advanced Studies April 2002, Berlin.

  The Israeli-Palestinian Final Status Talks – German Institute for International and Security Affairs SWP, April and June 2002, Berlin.

  The European Role in Israeli-Palestinian talks – June 2002, Amsterdam.

  The Israeli-Palestinian Conflict: A Curse of History? June 2002,  Berlin. 

  Negotiating Jerusalem, The First World Conference of Middle Eastern Studies, September 2002,  Mainz.

  The Political Context of Youth Participation in Demonstrations in the Context of the Intifada, October 2002, Tel Aviv.

  Is There A Diplomatic Horizon for the Israeli-Palestinian Conflict? – San Francisco State University, February 2003.

  After Oslo New Strategies for Middle East Peace – Arizona State University, February 2003.

  Negotiating Jerusalem and its Lessons – Haifa University, May 2003.

  The Experts Input in the Israeli – Palestinian Final Status Talks, Tel Aviv University, June

   2003.

  Lessons from the Failed Negotiation in Camp David and Taba, Heidelberg, July 2003.

  Israeli and Palestinian Societies since 1948 – Dreams and Realities, Washington DC, September 2003.

  Israeli-Palestinian Peace Plan or Unilateral Action: What is the Best and What is Possible? Paris, December 2003.

  Jerusalem The Heart of the Conflict and Key for Peace, Venice, December 2003.

  The Geneva Agreement, on The Second International Academic Conference, Jerusalem, January 2004.

  The Geneva Agreement, Budapest, February 2004.

  Edward Said - the Involved Intellectual, Barcelona, April 2004.

  Negotiating Jerusalem, Chicago, May 2004.

  1948 Palestinian Refugees - Track Two Impact on Track One Talks, Exeter, June 2004.

  The Theory of Track Two Diplomacy, Tel Aviv, June 2004.

  Loosing Trust in Official Talks While Keeping it in Track Two, Denver, Colorado, September 2004. 

  Israel – Jordan Relations – the First Decade of a Formal Peace 1994-2004, Haifa University, December 2004.

  Mapping the Terrain: The Role of Religion in Diplomacy and Peacemaking, Oslo, February 2005.

  Jerusalem 2050 – Visionaries Conference, MIT, Cambridge Massachusetts, April 2005.

  Jerusalem – the Spirit of the City, Mialn, April 2005.

  Religion and Academia: Bar Ilan University in a Comparative Perspective, Ramat Gan, May 2005.

  Oslo and Its Aftermath, Maxwell School of Syracuse University, Washington, June 2005.

  Preventive Diplomacy, Mediation and Dialogue for Peace – the Geneva Initiative, New York, July 2005.

  Religion and Academia: Bar Ilan University in a Comparative Perspective, Ramat Gan, May 2005.

  Special Regime in the Old City, Istanbul, December 2005.

  Cultural Workshop – Europe – Mediterranean – Golf Dialogue of Peoples and Cultures, Paris, September 2006.  

  Hamas in Power, the Chatham House, London, October 2006.

  Jerusalem a City for All, Paris, November 2006.  

  Regional Dynamics and Diplomatic Initiatives – Israeli Preferences, Jerusalem November 2006. 

  Geography against Demography in Jerusalem, Columbus Ohio, November 2006.

  Changing Research Perspectives on the Changing City of Jerusalem, Tempe, Arizona State University, February 2007. 

  The Holy Places in Jerusalem, the French Cultural Centre, Jerusalem, February 2007.

  The Question of Jerusalem, UN University, Amman June 2007.

  Cultural Fractures, Memory, History and Conservation of Heritage – European

  Mediterranean Cultural Dialogue, Seville June 2007.  

  Israel and the Road to the EU Enlargement, September 2007, University of Trieste.

  Hamas - Fatah – Israel triangle, September 2007, Instituto Affari Internazionali, Rome.

  Review of Forty Years of Israeli Rule over Arab Jerusalem, Oslo November 2007.

  Sadat in Oslo – Repercussions of Sadats' Initiative on the Oslo Agreement, Tel Aviv, November 2007. 

  Negotiating the Refugee Problem, The UN International Conference on Palestinian Refugees, Paris, April 2008.

  Israeli Perspectives on the Palestinian Refugee Issue, Rome, May 2008.

  Israel and the Palestinians: On the Brink of Change? Beer Sheva June 2008.

  Memories, Histories and Heritages of the Mediterranean Peoples, Marseilles, November 2008.

  Jerusalem: Cultural and Religious Shared Guidelines, Rome December 2008.    

   President Obama and the Challenge of the One State that Exist in Mandatory Palestine, Amsterdam December 2008.

  Law and Society Incompatibility in Jerusalem, Jerusalem December 2008.

  New Perspective on the Israeli – Palestinian Conflict, Washington DC, April 2009.

  Outcomes from Gaza – the implications for the future of the Palestinian statehood and the peace process, Prague April 2009.

   

  The Images of the Other in History Teaching – the Role of History Teaching Institutions in the North and Global South, Lisbon, May 2009.  

  How Many States to How Many Nations – Haifa, June 2009.   

  Beyond Annapolis, The Hague, June 2009

  Israeli Policies regarding Jerusalem, October 2009, Rabbat 

   

  The Return of 1948 Refugees, Salzburg February 2010.  

  The Cost of Failure in Jerusalem, the Chatham House London, February 2010.

  Geneva Initiative Annexes on Jeruslaem, Seville, March 2010.

  The Arab Peace Initiative – the Right Plan in Hostile Context: Why It Does Not Move Forward? Be'er Sheva, June 2010.

  Jerusalem – City of Peace and Justice, The Hauge, June 2010.  

  Two States – One Solution? Berlin, July 2010    

  The new round of peace talks between Israelis and Palestinians – is there any hope for progress? Athens, September 2010.

  A Viable Palestinian State Building Process, Tel Aviv, November 2010.

  Internationalization of Jerusalem, Gorizia, November 2010.

  The Peace Process – Opportunities and Challenges, Budapest, July 2011.    

  Beyond Direct Talks, Brussels January 2011

  A'ylut and Ma'lul before and after 1948, Oxford, January 2011.

  The Shift in Jerusalem from Border Discourse to Ethnic Conflict, Belfast, May 2011 

  Partition and Alternatives: New Visions for Israel / Palestine, Vienna, June 2011.

  Is The Arab Spring Israel's Winter? Zurich, October 2011.

  Alternatives to Two States Solutions, Vienna, November 2011.

  Sharing Holy Sites in the Jerusalem Area Before and After the Age of Exclusivist Politics, Rome, December 2011.

  Europe for the Israelis, Vienna, May 2012.

  The Jewish Engagement with the Arab Question, Vienna, June 2012

  EU – Israel relaEtions: an Israeli Perspective, The Hague, February 2014. 

  Israeli and Palestinian Grassroots Activities, Birkback College London University, March 2015

  Jewish – Arab Lives in Common in Mix Cities Up to 1948 – Lessons to Be Learned, Kreisky Forum, Vienna, June 2015.

  Jerusalem before 1948, Jakarta, December 2015. 

   

  תאריך עדכון אחרון : 25/07/2022