English שלחו לחבר

ד"ר אלישבע רוסמן סטולמן

סגנית לראש המחלקה וכן ראש מרכז ארגוב
דוא"ל
elisheva.rosman-stollman@biu.ac.il
מחקר

ד"ר אלישבע רוסמן היא מרצה בכירה במחלקה למדע המדינה. לאחר סיום הדוקטורט שלה בנושא מבנים המתווכים בין מערכות תובעניות, יצאה לפוסט דוקטורט בארה"ב. היא היתה מרצה אורחת באוניברסיטת טקסס באוסטין במחלקה ללימודי המזרח התיכון. לאחר חזרתה לארץ, הגיעה להיות חברת סגל במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן. ספרה אודות תוכניות הלימוד התורניות לפני שירות צבאי (הסדר, מכינות, שילוב ומדרשות), For God and Country? יצא בהוצאת אוניברסיטת טקסס. מחקריה עוסקים ביחסים שבין דת וצבא בארץ ובעולם וביחסה של המערכת הצבאית לחיילים דתיים. מאמריה האחרונים תורמים ליצירת התשתית התיאורטית והמתודולוגית בתחום מחקר זה. בנוסף היא עוסקת בפרוייקט רחב-הקף אודות דמותו של החייל הישראלי בתקשורת (יחד עם ציפי ישראלי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ואוניברסיטת תל אביב) מאז מלחמת לבנון הראשונה ועד מבצע עופרת יצוקה. ד"ר רוסמן חברה בועדה המלווה של המכון ללימודי ישראל של אוניברסיטת טקסס  (IIS), וכן בקבוצות מחקר בנושאי צבא וחברה בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ואישים מצה"ל. זכתה במלגת הקרן הלאומית למדעים (ISF) היוקרתית עבור מחקר העוסק ביכולתו/חוסר יכולתו של הצבא לגשר על פני שסעים חברתיים (2015). היא מכהנת כחברה בועדות שונות כגון ועדת הנשיא למלגות דוקטורט (2018) והקרן הלאומית למדעים (2017).
ד"ר רוסמן היא חברה מייסדת באגודת חוקרי צבא-חברה בישראל, ושימשה כחברת הועד המנהל. מאז 2016 היא מכהנת כראש האקדמי של תוכנית המתמחים לסטודנטים מצטיינים של המחלקה.

תאריך עדכון אחרון : 29/09/2021