תכנית מדעי המדינה במגמת יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה- עם תזה

להרשמה

מגמת יחסים בינלאומיים עוסקת במגוון רחב של נושאים, בהם ההיסטוריה של התפתחות המערכת הבינלאומית ומאפייניה הנוכחיים במישור הגלובלי והאזורי. מכלול הקורסים שאנו מציעים מקיף סוגיות מגוונות המעסיקות את מקבלי ההחלטות וחוקרי היחסים הבינלאומיים בעידן גלובאלי ותקשורתי, עתיר אתגרים ותמורות.

מטרת המגמה לחשוף את הסטודנטים לגישות ותיאוריות שונות בחקר היחסים הבינלאומיים ולהעניק את הכלים האנליטיים להבנת היסודות הפוליטיים, ביטחוניים, כלכליים ותרבותיים של הפוליטיקה העולמית. שילוב בין מבט היסטורי ועכשווי, כמו גם חיבור בין תיאוריה למציאות, יקדמו את הבנת המערכת הבינלאומית ואת מגמות ההתפתחות שלה במאה העשרים ואחת.

תואר שני עם תזה כולל קורסים בשיטות מחקר אשר נותנים כלים לתלמידי התכנית - המאפשרים הפיכה של רעיונות, נתונים ואינטואיציות לתוכניות מחקר קונקרטיות; וכן, יסוד חשוב – כלים להערכה של מחקרים, נתונים ומידע במדעי המדינה ובמדעי החברה.

ראש התכנית- ד"ר מור מיטרני 

מערכת השעות לפי שנים

תשפד תשפג תשפב תשפא תשפ