תכנית ממשל ומדיניות ציבורית-עם תזה

להרשמה

  • כיצד המדינה מצליחה להביא לידי ביטוי את האינטרס הציבורי?
  • האם הדבר בכלל אפשרי?
  • באילו כלים ניתן לנתח מדיניות ציבורית?
  • האם אפשר לשפר את מערך המינהל הציבורי בכלל ובישראל בפרט, ואם כן - כיצד?

אלו הן רק חלק מהשאלות שהתכנית לממשל ומדיניות ציבורית מתייחסת אליהם.

המינהל הציבורי מהווה נושא ליבה חשוב ביותר במדעי המדינה ויש לו צד מעשי שנעדר לעיתים מתחומים אחרים. בתכנית לממשל ומדיניות ציבורית תוכלו לגבש כלים שיסייעו לכם להבין כיצד המדינה מתפקדת באופן יומיומי וכיצד ניתן לסייע לה לתת מענה טוב יותר לרצונותיהם ותביעותיהם של האזרחים. נסקור סוגיות מרכזיות במינהל ומדיניות בישראל, נתנסה בכלים מעשיים ותיאורטיים ונבחן את הקיים באופן ביקורתי ומעמיק.

תחום המדיניות הציבורית עוסק בבירוקרטיה ותרבות מנהלית, ניתוח מדיניות, מנהל ציבורי התנהגותי וניהול משברים וארגונים, גיבוש ועיצוב המדיניות הציבורית באמצעות משא ומתן וכמובן את נושא הממשל והמדיניות הציבורית בישראל.

תואר שני עם תזה כולל קורסים בשיטות מחקר אשר נותנים כלים לתלמידי התכנית - המאפשרים הפיכה של רעיונות, נתונים ואינטואיציות לתוכניות מחקר קונקרטיות; וכן, יסוד חשוב – כלים להערכה של מחקרים, נתונים ומידע במדעי המדינה ובמדעי החברה.

ראש התכנית- ד"ר אילנה שפייזמן 

מערכת השעות לפי שנים

תשפד תשפג תשפב תשפא תשפ