חדש במחלקה למדעי המדינה- לימודי תואר שני במקביל ללימודי תואר ראשון

המחלקה למדעי המדינה שמחה לעדכן כי החל משנה"ל תשפ"ד נאפשר לסטודנטים הלומדים תואר ראשון להתחיל את לימודיהם לתואר שני ,כבר בשנה השלישית לתואר .
במסגרת התוכנית "טרום לימודים מתקדמים", תינתן האפשרות לסטודנטים המתחילים שנה ג' להירשם לקורסים בתואר השני בהיקף של עד 6 נק"ז אשר יוכלו להיות מוכרים ללימודי תואר שני .


בכדי להתקבל למסלול זה, על הסטודנט לעמוד בשני תנאים :

  • מסלול ללא תזה- ממוצע 80 בסוף שנה ב' בתואר הראשון .

מסלול עם תזה - ממוצע 90 בסוף שנה ב' בתואר הראשון.

  • עמידה בתנאי הקבלה לתואר שני בעת הרישום הרשמי לתואר.

תוכניות הלימודים :


תואר שני ללא תזה (18 נק"ז)

תנאי הקבלה לתואר שני: ממוצע 80 בתואר ראשון:

תנאי הקבלה לתואר שני: ממוצע 76 בתואר ראשון:

 

תואר שני עם תזה (14 נק"ז)


תכנית מדעי המדינה במגמת יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
תכנית מדעי המדינה במגמת אסטרטגיה, מודיעין וביטחון לאומי
תכנית ממשל ומדיניות ציבורית
תנאי קבלה :

  1. ממוצע 86* ומעל הבתואר ראשון (כולל כל חוגי הלימוד)
  2. ראיון עם יועץ אקדמי לתואר שני

מציאת מנחה מתאים לתזה בעת הקבלה לתואר השני .

  • בוגרי המחלקה למדעי המדינה ילמדו במהלך השנה השלישית 6 נק"ז המורכבות מהקורסים הבאים :

71-802 "גישות ותאוריות במדעי המדינה" קורס חובה, 2 נק"ז- לכל המסלולים.
71-914 "גישות ותאוריות במדיניות ציבורית" או 71-826 "גישות ותאוריות ביחב"ל או 71-706 "צבא וחברה בישראל: תיאוריות וסוגיות מעשיות" קורס חובה. סה"כ : 2 נק"ז, בהתאם לתוכנית הלימודים.
ועוד 2 נק"ז קורס בחירה, בהתאם לתוכנית הלימודים.

  • מי שאינו בוגר המחלקה וללא רקע קודם במדעי המדינה מחויב בקורסי השלמה אותם ילמד במהלך השנה השלישית לתואר הראשון+ קורס/ים מתוכנית הלימודים לתואר השני, ובסה"כ 6 נק"ז כמפור ט :

71-001 קורס השלמה "מבוא למדעי המדינה", 2 נק"ז- לכל המסלולים .
71-006 קורס השלמה "יסודות המנהל והמדיניות הציבורית או 71-004 "מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים", 2 נק"ז, בהתאם לתוכנית הלימודים.
2-4 נק"ז קורסי בחירה, בהתאם לתוכנית הלימודים.


הרישום למסלול יעשה ישירות מול המחלקה. סטודנט המעוניין להירשם יעביר באימייל את הפרטים המלאים ואת מסלול הלימוד שאליו מעוניין להירשם.
קבלה ללימודי התואר השני תיעשה רק לאחר הגשת מועמדות ועמידה בתנאי הקבלה המקובליםבאוניברסיטה .
התנאי לתוכנית הינו שהלימודים ייעשו ברציפות, וללא חופשה או הפסקה בין התארים.
בנושאי שכ"ל, זיכוי כספי וכו'- יש ליצור קשר עם מדור שכר לימוד. 


לכל שאלה ניתן לפנות למורן לב רון, יועצת לימודים לתואר ראשון 
Politics.ba@biu.ac.il

03-5317832

תאריך עדכון אחרון : 11/07/2023