מסלולי לימוד

תואר ראשון 

חד חוגי מדעי המדינה

חד חוגי מדעי המדינה במגמת מנהל ומדיניות ציבורית

דו חוגי מובנה עם המחלקה לתקשורת

דו חוגי מובנה עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה להיסטוריה כללית

דו חוגי מובנה עם המחלקה למדעי הרוח- לימודי אסיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה לקרימינולוגיה

דו חוגי מובנה עם המחלקה למזרח תיכון

דו חוגי לא מובנה

 

תואר שני

מסלול א' עם תזה

תכנית מדעי המדינה במגמת יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

תכנית מדעי המדינה במגמת אסטרטגיה, מודיעין וביטחון לאומי

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית

מסלול ב' ללא תזה

תכנית מדעי המדינה

תכנית מדעי המדינה במגמת יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית במגמת מינהל, ביקורת פנימית וציבורית

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית-משרדי ממשלה

תכנית ממשל ומדיניות ציבורית לתלמידי משפטים

תכנית לימודי צבא וביטחון

תכנית לימודי צבא וביטחון במגמת סייבר ואסטרטגיה

תכנית מדעי המדינה במגמת דת ופוליטיקה מזרח תיכונית (באנגלית)